Utwory
teatralne

Przedstawienia
teatralne
(premiery)

Recenzje
prasowe

utwory do 1926 r.

Recenzje
prasowe

utwory od 1927 r.

Flirt z
Melpomeną

(czyli recenzje
Boya)

Gra serc

Pocałunek wojny

Oczy księżniczki
Fathmy


Cudowne medium

Jakoś to będzie

Wino kobieta
i dancing


Miłość bez
pieniędzy


Piorun z
jasnego nieba


Nie rzucaj mnie
madame


Szczęście od jutra

Życie jest
skomplikowane


Ten stary warjat

Ten i tamten

Cudzik i S-ka

Raz się tylko żyje

Powrót do
głównego
menu