W tym miejscu zamieszczamy piętnaście recenzji utworów teatralnych Stefana Kiedrzyńskiego (premiery z lat 1920 - 1936) autorstwa Tadeusza Żeleńskiego - Boya.
Są to recenzje szczególne, o ogromnej wartości literackiej, pozwalające zobaczyć twórczość Kiedrzyńskiego w tle epoki i nie tylko.
Jednocześnie recenzje te stanowią opowieść o treści utworów. Niestety drukiem ukazało się tylko kilka sztuk Kiedrzyńskiego, jeszcze kilka maszynopisów zachowało się w archiwach teatralnych, ale treści pozostałych być może nigdy nie poznamy.

Wszystkie teksty pochodzą z wydania "Pism" Boya z części zatytułowanej "Flirt z Melpomeną" - Wieczory I - X oraz z kolejnych tomów recenzji: "Okno na życie", "Reflektorem w serce", "Perfumy i krew" i "Krótkie spięcia" wyd. PIW 1963 - 1968