Artykuły i felietony Stefana Kiedrzyńskiego publikowane w czasopismach

W latach 1916 - 1917 publikował Kiedrzyński swoje teksty w tygodniku "Głos Polski" w Petersburgu
Oderwani od pnia - artykuł, 1917, nr 3 przeczytaj
Wielkie hasła - artykuł, 1917, nr 19-20 przeczytaj
Za pięćdziesiąt lat - artykuł, 1917, nr 24 przeczytaj
Bez aneksji i kontrybucji - artykuł, 1917, nr 25 przeczytaj

a w roku 1917 w Mińsku Litewskim w tygodniku "Wiadomości Wojskowe"
Chwile niezapomniane - artykuł, 1917, nr 39/40 przeczytaj

W latach 1920 - 1921 felietony Stefana Kiedrzyńskiego ukazywały się w Gazecie Policji Państwowej:
w roku 1920 w nr 16 krótki tekst Sznur korali - przeczytaj

a w roku 1921 cykl felietonów "Na placówce"

Policjant w roli Anioła Stróża : nr 8 - przeczytaj
Strzały Amora : nr 9 - przeczytaj
Utarte pojęcia : nr 11 - przeczytaj
Instrukcje imci pana Dogberry-Ciarki : nr 13 - przeczytaj
Służba to służba : nr 14 - przeczytaj
Aniołki p. Laskowskiej : nr 16 - przeczytaj
Melancholia słotnego dnia : nr 19 - przeczytaj
Kłopoty wiosenne : nr 23 - przeczytaj
Obywatel niepodległy : nr 31 - przeczytaj

W latach 1912 - 1932 teksty Stefana Kiedrzyńskiego drukował warszawski tygodnik "Świat"

Nasi komediopisarze o sobie - wypowiedź w ankiecie - 1913, nr 48 - przeczytaj
O twórczości dramatycznej - wypowiedź w ankiecie - 1923, nr 16 - przeczytaj
Przyczyny osłabienia twórczości dramatycznej w Polsce - wypowiedź w ankiecie tygodnika "Świat" - Almanach Teatru Bydgoskiego 1924, - przeczytaj
Komediopisarze o modzie - wypowiedź w ankiecie - 1927, nr 40 - przeczytaj
Z teatrów włoskich - felieton - 1925, nr 1 - przeczytaj
Z teatrów włoskich - felieton - 1925, nr 1 - przeczytaj
Klęska gryzoniów - felieton - 1929, nr 29 - przeczytaj
Figle X muzy - felieton - 1930, nr 22-23 - przeczytaj
Paryski boullabaisse - felieton - 1931, nr 2-4 - przeczytaj
Życie jest skomplikowane - felieton - 1931, nr 16 - przeczytaj
Rehabilitacja Ollendorfa - felieton - 1931, nr 26 - przeczytaj
S.O.S. - felieton - 1931, nr 33 - przeczytaj
Zielona dojrzałość - felieton - 1931, nr 48 - przeczytaj
To, co się w głowie nie mieści - felieton - 1932, nr 9 - przeczytaj

W latach 1930 - 1938 felietony Stefana Kiedrzyńskiego ukazywały się w "Kurierze Warszawskim"

Pierwsze spojrzenie po szesnastu latach - felieton - 1930, nr 325 - przeczytaj
Karnawał w Nicei - felieton - 1931, nr 73 - przeczytaj
Pierwszy sygnał - felieton - 1931, nr 305 - przeczytaj
Podatek od twórczości - felieton - 1932, nr 12 - przeczytaj
Niedomagania nagrody państwowej - felieton - 1932, nr 65 - przeczytaj
Pierwsza nagroda aktorska - felieton - 1932, nr 339 - przeczytaj
Chwila obecna - sześćdziesiąt lat temu - felieton - 1935, nr 1 - przeczytaj
Polska sztuka w polskich teatrach - felieton - 1937, nr 133 - przeczytaj
Jesienne skrzypce - felieton - 1937, nr 302 - przeczytaj
Ks. dziekan z Mohylewa - felieton - 1938, nr 57 - przeczytaj
Dla kogo istnieje teatr ? - felieton - 1938, nr 105 - przeczytaj

W innych tytułach warszawskich teksty Kiedrzyńskiego pojawiały się okazjonalnie:

List do redakcji - list - "Nowa Gazeta" - 1911, nr 128
Swojskie nastroje - felieton - "Sowizdrzał" 1914, nr 9 - przeczytaj
Urywek z rozmowy - wywiad - "Jednodniówka aktora" - 1920, s. 3-5
Teatr i publiczność - felieton - "Kult" 1922, nr 2 - przeczytaj
Dramat i polityka - wypowiedź w ankiecie - "Kurier Poranny" 1922, nr 297 - przeczytaj
Ma kierować sceną wileńską - artykuł - "Kurier Informacyjny i Telegraficzny" - 1923, nr 134
Njszczęśliwszy z ludzi - wypowiedź z okazji 25 przedstawienia - "Express Poranny" - 1925, nr 166
Teatr popularny - wypowiedź w ankiecie - "Życie Teatru" - 1925, nr 21
Kiedy taniec się "umoralni" - wypowiedź w ankiecie - "Przegląd Wieczorny" 1926, nr 275 - przeczytaj
Gdzie są polskie współczesne komedie ? - artykuł - "Warszawianka" 1926, nr 294 - 295
Słówko o teatrze - artykuł - "Przegląd Artystyczny" (Wilno, Grodno, Warszawa, Łódź, Kraków, Paryż, Lwów) - 1927, nr 2
Dyrektor Arnold Szyfman - artykuł - "Teatr i Życie Wytworne" 1927, nr 3 - przeczytaj
Autorzy dramatyczni o przyszłości radia - wypowiedź w wywiadzie - "Radio" 1927, nr 7 - przeczytaj
Z mojej kariery - wywiad - Ilustrowany Tygodnik Polski "Famulus" 1927, nr 16 - przeczytaj
U Stefana Kiedrzyńskiego - wywiad - tygodnik "Comoedia" 1927, nr 17
Batalia pana Battaglli - artykuł - "Dzień Polski" 1928, nr 180 - przeczytaj
Prawda o Teatrze Narodowym - artykuł - "Echo Tygodnia" 1928, nr 14 - przeczytaj
Autor i aktor - artykuł - "Scena Polska" - 1929, nr 7
"Jaki wpływ miała krytyka na twórczość pańską" - wypowiedź w ankiecie - "Echo Tygodnia" 1929, nr 4 - przeczytaj
Autor i aktor - artykuł - "Scena Polska" - 1929, nr 7
Pierwszy sukces - artykuł - "Teatr" - 1929/1930, nr 8
Czytelnicy mają głos - list do redakcji - "Kurier Poranny" 1930, nr 301 - przeczytaj
Les roses de mile claire - felieton - "Le Messager Polonais" (Varsovie) - 1930, nr 175 - 176
Zamiast listu do krytyka - artykuł polemiczny - "Dzień Polski" 1931, nr 229 - przeczytaj
Kobieta która nadchodzi - wypowiedź w ankiecie - "Kurier Poranny" 1932, nr 211 - przeczytaj
Atmosfera - artykuł - "Wiadomości Literackie" 1934, nr 17
Jaką najciekawszą książkę przeczytałem w r. 1934 - wypowiedź w ankiecie - "Prosto z Mostu" 1935, nr 4 - przeczytaj
O jeden teatr dla Polaków - artykuł - "Obrona Kultury" - 1939, nr 4
List do redakcji - "Film" - 1939, nr 5
Błędy filmu polskiego i jego krytyków - artykuł - "Film" - 1939, nr 9 - 10

Publikacje Stefana Kiedrzyńskiego w prasie poza Warszawą:

w latach 1931 - 1936 w gazetach kieleckich - przeważnie pod pseudonimem Etienne

Gazeta Kielecka
Z Wenecji - sonet - 1932, nr 76 - przeczytaj
Skała Zamkowa w Wilnie - wiersz - 1931, nr 78 - przeczytaj
Burza - wiersz - 1931, nr 79
I wzniosłem ducha mego pomnik złoty..... - wiersz - 1931, nr 80 - przeczytaj
Jesień - felieton - 1931, nr 81 - przeczytaj
To co najważniejsze - felieton - 1931, nr 93 - 94 - przeczytaj
Szkice - felieton - 1932, nr 56 - przeczytaj
Szkice - felieton - 1932, nr 56 - przeczytaj
Szkice - felieton - 1933, nr 5 - przeczytaj
Szkice - felieton - 1933, nr 25 - przeczytaj
Szkice - felieton - 1934, nr 4 - przeczytaj

Express Codzienny (Kielce)
Drobiazgi dnia - stały felieton - 1935, nr 16; 18; 20; 27; 30; 35-36; 38-41; 47-49; 52; 58; 61; 63 , 1936, nr 2; 6-8; 21; 36; 87; 91; 122; 159; 161-165; 170; 172
Ekonomia prostych konstrukcji - felieton - 1935, nr 50
Droga bez odwrotu - felieton - 1935, nr 54
Gwiazdka dla bezrobotnych - felieton - 1935, nr 62
Karząca ręka państwa musi spocząć na karkach wielkich szantażystów - artykuł - 1936, nr 17
Pod znakiem Raka - felieton - 1936, nr 149

oraz w innej prasie

Słońce prawdy - stały felieton - "Odrodzenie" Radom - 1919, nr 2; 4 - 26
List - list do redakcji - "Tygodnik Kresowy" Żytomierz - 1918, nr 13
Amerykański "happy end" w ocenie pisarzy polskich - wypowiedź w wielkiej ankiecie teatralnej - "ABC" Zakopane; Krynica - 1927, nr 354
Z wędrówek dziadka Marcelka - felieton - "ABC" Zakopane; Krynica - 1928, nr 1