Utarte pojęcia - felieton Stefana Kiedrzyńskiego z cyklu "Na placówce"