Stefan Kiedrzyński - wypowied¼ w ankiecie tygodnika "¦wiat" 1923 r.