Stefan Kiedrzyński - wypowied¼ w ankiecie tygodnika "¦wiat" 1913 r.
na 1 skanie fragmenty tekstów innych autorów