Stefan Kiedrzyński - artykuł - odpowiedź na ankietę tygodnika "Świat", opublikowana w Almanachu Teatru Bydgoskiego w 1924 r.