Stefan Kiedrzyński - artykuł w tygodniku "Wiadomości Wojskowe", Mińsk Lit. 1917 nr 39/40