Stefan Kiedrzyński - felieton w tygodniku Kult 1922 nr 2