Policjant w roli Anioła Stróża - felieton Stefana Kiedrzyńskiego z cyklu "Na placówce"