Stefan Kiedrzyński - felieton w Gazecie Kieleckiej, 1931, nr 81