Instrukcje imci pana Dogberry-Ciarki - felieton Stefana Kiedrzyńskiego z cyklu "Na placówce"