Stefan Kiedrzyński - felieton w Gazecie Kieleckiej, 1934, nr 4