Stefan Kiedrzyński - felieton w Gazecie Kieleckiej, 1933, nr 25