Stefan Kiedrzyński - felieton w Gazecie Kieleckiej, 1932, nr 56