Stefan Kiedrzyński - wypowied¼ w ankiecie tygodnika "¦wiat", 1927 nr 40