Stefan Kiedrzyński - felieton w tygodniku "Sowizdrzał" 1914 nr 9