Krytyki teatralne i literackie Stefana Kiedrzyńskiego (w przeważającej części z lat 1908 - 1912)

W latach 1908 - 1912 Stefan Kiedrzyński publikował swoje liczne (ponad 90 tekstów) krytyki głównie w czasopismach "Bluszcz", "Społeczeństwo" i "Prawda"
niestety żaden z tych tytułów nie jest w chwili obecnej dostępny w bibliotekach cyfrowych

"Głupi Jakub" Tadeusza Rittnera - komedia - recenzja przedstawienia w Teatrze Rozmaitości, tygodnik "Izraelita" (Warszawa) 1912, nr 16, s. 8-9 - przeczytaj
Kesa - utwory dramatyczne i obrazy niknące - recenzja, tygodnik "Odrodzenie" (Warszawa) 1910, nr 13, s. 188-189

Tygodnik "Społeczeństwo" (Warszawa)

1908, nr 38, s. 474 - recenzja powieści historycznej Nawrócony Bolesława Biernackiego - (Warszawa, 1908)
1908, nr 42, s. 530-531 - recenzja powieści Z wielkiego domu Kazimierza Przerwy-Tetmajera - (Warszawa, 1908)
1909, nr 23, s. 277 - recenzja powieści Kobieto, puchu marny... Emmy Jeleńskiej - (Warszawa, 1909)
1909, nr 47, s. 575 - recenzja przedstawienia Wielkie bractwo - komedia w 5 aktach Aleksandra Fredry . - (Teatr Mały (Warszawa))
1909, nr 48, s. 583 - recenzja opowieści erotycznej Misterium H. O. Garlikowskiej - (Warszawa, 1909)
1909, nr 35, s. 419-420 - recenzja powieści Światłodawcy Artura Gruszeckiego - (Warszawa, 1909)
1910, nr 23, s. 267 - recenzja utworu Historie prawdziwe Michaliny Domańskiej - (Warszawa, 1910)
1909, nr 8, s. 96-97 - recenzja zbioru nowel Bunt Wacława Grubińskiego - (Warszawa, 1909)
1909, nr 49, s. 597-59 - recenzja przedstawienia Na targowisku - sztuki w 4 aktach Tadeusza Jaroszyńskiego - (Teatr Mały (Warszawa)) 8
1908, nr 49, s. 624-625 - recenzja romansu W pętach J. Maciejowskiego - (Warszawa, 1908)
1908, nr 30, s. 397-398 - recenzja przedstawienia Piekielnica - sztuka w 3 aktach Henryka Toballa ; tł. J. Ostoja-Sulnicki. - (Teatr Mały (Warszawa))
1908, nr 41, s. 517 - recenzja zbioru nowel Pamiętnik wisielca Włodzimierza Perzyńskiego - (Warszawa, 1908)
1908, nr 44, s. 562 - recenzja utworu Bez przysięgi Wł. Kwiatkowskiej - (Kraków, Warszawa, 1908)
1908, nr 45, s. 576-577 - recenzja utworu Listy do Pana Boga Zofii Wójcickiej-Chylewskiej - (Lwów, 1908)
1908, nr 46, s. 589-590 - recenzja utworu Ich tajemnica Mieczysława Srokowskiego - (Warszawa, 1908)
1908, nr 50, s. 637-638 - recenzja utworu Grający las i inne nowele H. Zbierzchowskiego - (Lwów, 1908)
1909, nr 1, s. 12-14 - recenzja Piątej wystawy dorocznej w Zachęcie - (Warszawa, 1908)
1909, nr 4, s. 48-49 - recenzja opowiadania Siedem szubienic Leonidasa Andrejewa - (Warszawa, 1909)
1909, nr 5, s. 61 - recenzja poezji Haliny Zielińskiej - (Warszawa, 1909)
1909, nr 8, s. 97 - recenzja utworu Pani Jula Stefana Krzywoszewskiego - (Warszawa, 1909)
1909, nr 11, s. 129 - recenzja powieści Pankracy August I Arnolda Schifmana - (Kraków, Warszawa, 1909)
1909, nr 14, s. 170 - recenzja utworu Rzeczy wesołe Kornela Makuszyńskiego - (Lwów, 1909)
1909, nr 17, s. 207 - recenzja utworu Wzdłuż Azyji Gustawa Olechowskiego - (Warszawa, Lwów, 1909)
1909, nr 17, s. 207 - recenzja utworu Męty - obrazek sceniczny w 1-ym akcie przez Ewelinę Lindowską - (Warszawa, 1909)
1909, nr 19, s. 231 - recenzja utworu Koteczka czyli Białe tulipany Zofji Rygier Nałkowskiej - (Lwów, Warszawa, 1909)
1909, nr 25, s. 301 - recenzja utworu Płomienne kwiaty - poezye. Ser. 5 / Zygmunt Różycki - (Lwów, Warszawa, 1909)
1909, nr 30, s. 358 - recenzja utworu Kwiat konwalji Czesława Królikowskiego - (Lublin, Warszawa, 1909)
1909, nr 33, s. 395-396 - recenzja zbioru nowel Czarna dama Ignacego Grabowskiego - (Warszawa, 1909)
1909, nr 36, s. 433 - recenzja utworu Pieśni miłosne Zygmunta Stankiewicza - (Warszawa, 1909)
1909, nr 38, s. 455 - recenzja powieści Historja dwojga ludzi i jednego filistra Jana Stanisława Mara - (Warszawa, 1909)
1909, nr 39, s. 466 - recenzja opowieści Błędny rycerz Bol. Szczęsnego Herbaczewskiego - (Warszawa, 1910)
1909, nr 50-51, s. 607 - recenzja przedstawienia Kamieniarz zwany Liończyk Prawy - komedia w 3 aktach / Louis Bénière. - (Teatr Mały (Warszawa))
1909, nr 52, s. 417-418 - recenzja powieści Po zwycięstwie Ireny Mrozowickiej - (Lwów, Warszawa, 1909)
1910, nr 1, s. 10 - recenzja przedstawienia Napoleon - komedia w 1 akcie Bernarda Shawa - (Teatr Mały (Warszawa))
1910, nr 1, s. 10 - recenzja przedstawienia Homar - komedia w 1 akcie / Gondinet - (Teatr Mały (Warszawa))
1910, nr 2, s. 20-21 - recenzja przedstawienia Przebudzenie wiosny Franka Wedekinda - (Teatr Mały (Warszawa))
1910, nr 3, s. 35 - recenzja przedstawienia Schronienie - sztuka w 3 aktach / D. Niccodemi - (Teatr Mały (Warszawa))
1910, nr 4, s. 43-44 - recenzja Szóstej wystawy dorocznej w Zachęcie - (Warszawa, 1910)
1910, nr 5, nr 58-59 - recenzja przedstawienia "Kochliwi, czyli Dialogi o miłości" - trzy jednoaktówki Kazimierza Wroczyńskiego - U szczytu : dialog w 1 akcie , Ona : dramat w 1 akcie, Pierścień powrotu - w 1 akcie - (Teatr Mały (Warszawa))
1910, nr 7, s. 82-83 - recenzja przedstawienia Panna Julia Augusta Strindberga - (Teatr Mały (Warszawa))
1910, nr 7, s. 82-83 - recenzja przedstawienia Goście - epilog dramatyczny w 1 akcie Stanisława Przybyszewskiego - (Teatr Mały (Warszawa))
1910, nr 9, s. 107 - recenzja utworu Śmiej się i pajacuj! - bajki i wrażenia / Stanisław Cieszkowski - (Warszawa, 1910)
1910, nr 11, s. 130-131 - recenzja przedstawienia Algawena i Selizeta - poemat dramatyczny w 5 aktach M. Maeterlincka
1910, nr 11, s. 130-131 - recenzja przedstawienia Wieczór jednoaktówek A. Nowaczyńskiego: "Miłosierdzie ludzkie", "Cyrce Mańkowska", "Prawo mimikry"
1910, nr 17, s. 203 - recenzja przedstawienia Margrabia Keith - sztuka w 5 aktach / Frank Wedekind
1910, nr 18, s. 213 - recenzja przedstawienia Koncert / Herman Bahr ; tł. R. Ordyński - (Teatr Mały (Warszawa))
1910, nr 23, s. 267 - recenzja utworu Kontrasty. Seria: (Nowości Literackie t. 34) / Fr. J. Galiński - (Warszawa, 1910)
1909, nr 49, s. 597-598 - recenzja przedstawienia Na targowisku - sztuka w 4 aktach Tadeusza Jaroszyńskiego - (Teatr Mały (Warszawa))

Tygodnik "Bluszcz" (Warszawa)

1909, nr 46, s. 509 - recenzja przedstawienia Krytycy - komedia w 5 aktach Jana Chęcińskiego
1909, nr 38, s. 426 - recenzja przedstawienia Dzieci - sztuka w 4 aktach M. Żukowskiej
1909, nr 11, s. 120-121 - Ostatnie premiery - w tym recenzja przedstawienia Wyzwanie Bolesława Gorczyńskiego
1909, nr 12, s. 133 - recenzja przedstawienia Pijani - dramat w 4 aktach Wacława Grubińskiego
1909, nr 49, s. 541-542 - recenzja przedstawienia Sąsiadka - komedia w 3 aktach Tadeusza Jaroszyńskiego
1909, nr 51, s. 568 - recenzja przedstawienia Na targowisku - sztuka w 4 aktach Tadeusza Jaroszyńskiego
1908, nr 48, s. 540-541 - recenzja utworu Ich tajemnica / Mieczysław Srokowski - (Warszawa, 1908)
1909, nr 11-12; 14; 16; 19; 21-22; 24; 26; 28; 38-40; 42-43; 45-46; 49; 51 - Recenzje teatralne; przegląd repertuaru; informacje o życiu teatralnym w Warszawie
1909, nr 44, s. 483-484 - recenzja utworu Płomienne kwiaty : poezye. Ser. 5 / Zygmunt Różycki - (Warszawa, Lwów 1909)
1910, nr 6, s. 62-63 - recenzja przedstawienia Srebrne szczyty - powieść dramatyczna Tadeusza Konczyńskiego
1909, nr 12, s. 133 - recenzja przedstawienia W rodzinie - sztuka w 3 aktach / K. Łozińska - (Teatr Mały (Warszawa))
1910, nr 4, s. 42-43 - recenzja przedstawienia Aktorki - komedia w 4 aktach / Stefan Krzywoszewski
1910, nr 12, s. 130-131 - recenzja przedstawienia Prawo mimikry : utwór dramatyczny / A. Nowaczyński
1910, nr 12, s. 130-131 - recenzja przedstawienia Cyrce Mańkowska - utwór dramatyczny Adolfa Nowaczyńskiego
1910, nr 12, s. 130-131 - recenzja przedstawienia Miłosierdzie ludzkie : dramat w 1 akcie (wg Marii Konopnickiej) Adolfa Nowaczyńskiego
1911, nr 14, s. 150 - recenzja przedstawienia Wielki Fryderyk - powieść dramatyczna w 5 odsłonach Adolfa Nowaczyńskiego

Tygodnik "Prawda" (Warszawa)

1909, nr 23 - recenzja powieści Kobieto, puchu marny... Emmy Jeleńskiej - (Warszawa, 1909)
1909, nr 43 - recenzja powieści Światłodawcy Artura Gruszeckiego - (Warszawa, 1909)
1909, nr 15 - recenzja zbioru nowel Bunt Wacława Grubińskiego - (Warszawa, 1909)
1911, nr 28 - recenzja utworu Świty Zygmunta Kisielewskiego - (Warszawa, 1911)
1911, nr 33 - recenzja powieści Snoby Maryi Kościelskiej - (Warszawa, 1911)
1911, nr 3 - recenzja utworu Rzeczy widziane : nowele, opowiadania, humorestki, paradoksy / Gustaw Olechowski - (Warszawa, 1911)
1912, nr 15 - recenzja powieści Struny / Jan Stanisław Mar - (Warszawa, 1912)
1912, nr 4 - recenzja powieści Stypa / Antoni Lange - (Warszawa, 1911)
1909, nr 43 - recenzja utworu Pod czarem - erotyki / Feliks Witold Nowicki - (Warszawa, Kraków 1909)
1911, nr 29 - recenzja utworu Fartuszek / Stanisław Birmy-Dróbecki - (Warszawa, Kraków 1912)
1911, nr 5 - recenzja książki Czarnemi czcionkami... / Bohowityn [Zofia Niedźwiedzka] - (Kraków, 1908)
1909, nr 43 - recenzja książki Kwiat konwalii Czesława Królikowskiego - (Warszawa, Lublin, 1909)

pozostałe tytuły

"Moc kamienia" Wacława Grubińskiego - recenzja literacka, tygodnik "Wieś Ilustrowana" (Warszawa) 1913, nr 2, s. 11-14 - przeczytaj
Pod maską "efektów" - recenzja - refleksje na temat sztuki Jewreinowa "Okręt sprawiedliwych", Tydzień Literacki -dodatek do "Dzień Polski" (Warszawa) 1925, nr 13 (dod. do nr 95)
Prawda i kłamstwo w sztuce Perzyńskiego - recenzja przedstawienia "Dziękuję za służbę", tygodnik "Teatr i Życie Wytworne" (Warszawa) 1928, nr 9, - przeczytaj
Książka o sercu - recenzja literacka książki Kornela Makuszyńskiego "O dwóch takich, co ukradli księżyc", Kurier Literacko-Naukowy 1929, nr 50 (dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego - Kraków) przedruk z "Echa Tygodnia" Warszawa 1929, nr 22 - przeczytaj