Stefan Kiedrzyński - recenzja książki Kornela Makuszyńskiego