Stefan Kiedrzyński - recenzja utworu Wac³awa Grubińskiego