RECENZJE PRASOWE UTWORÓW LITERACKICH STEFANA KIEDRZYŃSKIEGO

Lista powieści i zbiorów opowiadań Stefana Kiedrzyńskiego w układzie alfabetycznym (21)

Dolina pragnień *** Dym ofiarny *** Dzień upragniony *** Fatalne miłosierdzie *** Grzech powszedni *** Krzyk w nocy *** Marnotrawcy miłości *** Pożar ***Romans z pajacem *** Serce na ulicy *** Słodycz grzechu *** Słońce za chmurą *** Śladem kobiety *** Trujący kwiat *** Twarze bez masek *** Uśmiech szatana *** Wiosna wśród kamienic *** Włoska krew *** W sidłach złudzenia *** Żona i nie żona *** Życie nad stan ***

Recenzje w układzie chronologicznym (wg roku pierwszego wydania)

ROZKOSZ ŻYCIA i GNIAZDKO (Nowości Literackie, tom XI) - wydanie książkowe dwóch jednoaktówek teatralnych

1909 r. Warszawa; Lwów wyd. Księgarnia St. Sadowskiego
Krytyka, Kraków; Lwów, 1909, t. 4, nr 32 (Edward Woroniecki)
Bluszcz, Warszawa, 1909, nr 30, s. 332 (Zygmunt Różycki)
Kurier Warszawski, 1909, nr 73 (Władysław Rabski) - przeczytaj
Gazeta Lwowska, 1909, nr 96-97 (Teodor Jeske-Choiński) - przeczytaj
Świat, Warszawa, 1909, nr 21 (Stefan Gacki) - przeczytaj
Dziennik Poznański, 1909, nr 13
Goniec Poranny / Goniec Wieczorny, Warszawa, 1909, nr 162

FATALNE MIŁOSIERDZIE i SŁODYCZ GRZECHU - 2 powieści w jednym tomie, 229 s.

1912 r. Warszawa, wyd. Gebehtner i Wolff
Biblioteka Warszawska, 1913, t. 4, s. 530 (Henryk Galle) - przeczytaj
Literatura i Sztuka, Warszawa, 1912, nr 33, s. 4 (Mirosław Poznański) - przeczytaj
Książka, Warszawa, 1913, nr 7, s. 360-361 (Henryk Galle) - przeczytaj
Kurier Poranny, Warszawa, 1913, nr 89 (Wacław Grubiński) - przeczytaj

Zbrodnia radości - nowela opublikowana w dzienniku "Izraelita".
Izraelita, Warszawa, 1912, nr 27, s. 9-10 (Bronisław Skąpski) - przeczytaj

ŚLADEM KOBIETY - Romans trzech kochanków - powieść, 174 s.
1912 r. - Warszawa, wyd. Z. Biliński, W. Maślankiewicz,
Książka, Warszawa, 1912, nr 9, s. 419 (Henryk Galle) - przeczytaj
Biblioteka Warszawska, 1912, t. 3, s. 302 (Henryk Galle) - przeczytaj
Literatura i Sztuka, Warszawa, 1912, nr 16, (Eustachy Czekalski) - przeczytaj
Prawda, Warszawa, 1912, nr 28, (Jan Nelken) - przeczytaj
Rola, Warszawa, 1911, nr 20, (Antoni Skrzynecki)
Świat, Warszawa, 1912, nr 32, (Stanisław Kozłowski)
Sowizdrzał, Warszawa, 1911, nr 17, s. 6-7 (Jakub Rytewski) - przeczytaj

TRUJĄCY KWIAT - powieść, 359 s.
1914 r., Warszawa, wyd. I. Rzepecki,
Biblioteka Warszawska, 1914, t. 2, s. 513 (Henryk Galle) - przeczytaj
Kurier Polski, Warszawa, 1925, nr 4

POŻAR - powieść, 354 s.
1919 r., Warszawa, wyd. Gebehtner i Wolff,

Kurier Warszawski, 1919, nr 296 (Zdzisław Dębicki) - przeczytaj
Kurier Polski, Warszawa, 1920, nr 25
Kurier Poranny, Warszawa, 1920, nr 178 (Leon Choromański) - przeczytaj
Nowa Reforma, Kraków, 1920, nr 41 (Zygmunt Sarnecki) - przeczytaj
Przegląd Powszechny, Kraków; Warszawa, 1919, t. 143-144, s. 337 i 348 (Stanisław Lam)
Robotnik, Warszawa, 1919, nr 396 (Zygmunt Kisielewski) - przeczytaj
Świat, Warszawa, 1918, nr 41, s. 9 - przeczytaj
Romans i Powieść, dod. do Świat, Warszawa, 1920, nr 17, (Stefan Krzywoszewski) - przeczytaj
Tygodnik Ilustrowany, Warszawa, 1919, nr 47/48/49 - przeczytaj
Czas, Kraków; Warszawa, 1919, nr 261 - przeczytaj
Dziennik Powszechny, Warszawa, 1919, nr 279 (Stanisław Lam)
Kurier Polski, Warszawa, 1919, nr 284

KRZYK W NOCY - powieść, 235 s.
1919 r., Warszawa, wyd. I. Rzepecki,

DOLINA PRAGNIEŃ - powieść, 147 s.
1921 r., Warszawa, wyd. I. Rzepecki,

Kurier Warszawski, 1923, nr 229 (Zdzisław Dębicki) - przeczytaj
Kurier Poranny, Warszawa, 1921, nr 178 ("m.") - przeczytaj
Rzeczpospolita, Warszawa, 1922, nr 93 (Adam Grzymała-Siedlecki) - przeczytaj

UŚMIECH SZATANA - powieść, 231 s.
1921 r., Warszawa, nakł. Przegląd Wieczorny,
Kurier Poranny, Warszawa, 1921, nr 101 (Zygmunt Kawecki)
Kurier Literacko-Naukowy, Kraków, 1926, nr 23, (Tadeusz Sinko)
Kurier Poranny, Warszawa, 1921, nr 93
Przegląd Warszawski, 1921, nr 2, s. 242 (Leon Piwiński) - przeczytaj

ROMANS Z PAJACEM - opowiadania, 154 s.
1922 r., Warszawa, wyd. I. Rzepecki,
Gazeta Administracji i Policji Państwowej, Warszawa, 1922, nr 41 (Stanisław Paciorkowski) - przeczytaj
Kurier Poranny, Warszawa, 1922, nr 307 - przeczytaj

DYM OFIARNY - powieść, 514 s.
1914 r., Poznań, wyd. Księgarnia Św. Wojciecha,

Świat, Warszawa, 1925, nr 40 ("F.") - przeczytaj
Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków, 1925, nr 183 (Tadeusz Sinko)
Kurier Polski, Warszawa, 1925, nr 354

ŻONA I NIE ŻONA - powieść, 346 s.
1926 r., Poznań, wyd. K. Rzepecki,
Kurier Poranny, Warszawa, 1927, nr 94 - przeczytaj
Kurier Warszawski, 1926, nr 119 (Zuzanna Rabska) - przeczytaj

WŁOSKA KREW - opowiadania, 116 s.
1926 r., Warszawa, wyd. I. Rzepecki,

SERCE NA ULICY - powieść, 279 s.
1930 r., Warszawa, wyd. Trzaska, Evert, Michalski,

Echo Tygodnia, Warszawa, 1930, nr 7 (Jan Hertz) - przeczytaj
Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków, 1930, nr 19 - przeczytaj
La Pologne Politique, Economique, Littéraire et Artistique, Paryż, 1931, nr 3, s. 216-217 (Maria Kasterska)
Przegląd Literacki, Warszawa, 1930, nr 1 (Artur Prędski)
Przegląd Powszechny, Kraków, Warszawa, 1931, t. 190, s. 109-110 (Zofia Starowieyska-Morstinowa) - przeczytaj
Radio, Warszawa, 1930, nr 13 (Zuzanna Rabska)
Wiadomości Literackie, Warszawa, 1930, nr 34 (Leon Piwiński) - przeczytaj

MARNOTRAWCY MIŁOŚCI - powieść, 277 s.
1930 r., Poznań, wyd. K. Rzepecki,

Dziennik Poznański, 1930, nr 99 - przeczytaj
Dzień Polski, Warszawa, 1930, nr 235 (Jan Lorentowicz) - przeczytaj
Echo Tygodnia, Warszawa, 1930, nr 11 (Jan Hertz) - przeczytaj
Kurier Warszawski, 1931, nr 198 (Adam Grzymała-Siedlecki) - przeczytaj
Radio, Warszawa, 1930, nr 38 (Zuzanna Rabska)
La Pologne Politique, Economique, Littéraire et Artistique, Paryż, 1932, nr 11


DZIEŃ UPRAGNIONY - powieść, 304 s.
1933 r., Warszawa, wyd. Trzaska, Evert, Michalski,

Dziś i Jutro, Kraków, Poznań, 1933/1934, nr 10 (Zofia Starowieyska-Morstinowa) - przeczytaj
Kurier Warszawski, 1933, nr 69 (Adam Grzymała-Siedlecki) - przeczytaj
Przegląd Powszechny, Kraków, Warszawa, 1934, t. 202, s. 469-470 (Zofia Starowieyska-Morstinowa)
Rocznik Literacki, Warszawa, 1932, s. 90-91 (Leon Piwiński) - przeczytaj
Tygodnik Ilustrowany, Warszawa, 1932, nr 22, s. 355 (Mieczysław Rulikowski) - przeczytaj

TWARZE BEZ MASEK - powieść, 434 s.
1934 r., Warszawa, wyd. Trzaska, Evert, Michalski,
Nowa Książka, Warszawa, 1934, z. 2, s. 81-82 (Mieczysław Jarosławski) - przeczytaj
Gazeta Warszawska, 1934, nr 175 (Teofil Syga)
Kurier Warszawski, 1934, nr 73 (Adam Grzymała-Siedlecki)

WIOSNA WŚRÓD KAMIENIC - powieść, 343 s.
1935 r., Warszawa, wyd. Trzaska, Evert, Michalski,
Prosto z Mostu, Warszawa, 1935, nr 43, s. 7 (Stanisław Kaliszewski) - przeczytaj
Kurier Warszawski, 1935, nr 275 (Adam Grzymała-Siedlecki) - przeczytaj
Nowa Książka, Warszawa, 1935, z. 10, s. 555-556 (Jan Lorentowicz) - przeczytaj

SŁOŃCE ZA CHMURĄ - powieść, 395 s.
1937 r., Warszawa, wyd. Trzaska, Evert, Michalski,

Nowa Książka, Warszawa, 1937, z. 4, s. 199-200 (Henryk Galle) - przeczytaj
Kurier Warszawski, 1937, nr 137 (Adam Grzymała-Siedlecki) - przeczytaj
Zwierciadło, Warszawa, 1938, nr 4 (Alfred Łaszowski)

ŻYCIE NAD STAN - powieść, 300 s.
1938 r., Warszawa, wyd. Trzaska, Evert, Michalski,
Nowa Książka, Warszawa, 1938, z. 6, s. 345 (Władysław Jabłonowski) - przeczytaj
Z Kraju i ze Świata, Warszawa, 1938, nr 18, (Kazimierz Saysse-Tobiczyk) - przeczytaj
Kurier Warszawski, 1938, nr 184 (Adam Grzymała-Siedlecki) - przeczytaj
Obrona Kultury, Warszawa, 1939, nr 9 (Ferdynand Ossendowski)
Prosto z Mostu, Warszawa, 1938, nr 32, s. 5 (Włodzimierz Pietrzak) - przeczytaj

GRZECH POWSZEDNI - powieść
1938 r., ,