Recenzja powieści "Dzień upragniony", aut. Zofia starowieyska-Morstinowa