Życiorys - odpowiedź na ankietę Instytutu Badań Literackich PAN z pocz. lat 50-tych XX w. nadesłana przez Marię Kiedrzyńską