ROMANS Z PAJACEM
Zdjęcia z premiery 27 kwietnia 2018 r. w Instytucie Teatralnym w Warszawie

Spotkanie członków komitetu przed spektaklemZdjęcia ze spektaklu (fot. Tomasz S. Róg)

Scena 1 - Wierzbnik - rynek


Scena 2 - Purplewo

Scena 3 - Purplewo - salonScena 4 - Purplewo - ogród przy świetle księżyca

Scena 5 - Wierzbnik - zajazd


Po spektaklu

Stoją od lewej: Jacek Zienkiewicz (Alfred Morelski), Barbara Batyra (scenograf), Kinga Suchan (Monika), Michał Winiarski (narzeczony), prof. Ewa Iżykowska (przyg. wokalne spektaklu), Waldemar Matuszewski (reżyser)
fot. Jacek Kiedrzyński