Recenzja z przedstawienia "Wino, kobieta i dancing", aut. Kazimierz Bukowski