Recenzja z przedstawienia "Powrót do grzechu", aut. Kornel Makuszyński