Tekst tytułowej pieśni z rewii "Warszawka i Krakusik"