Recenzja z przedstawienia "Pensjonat we dworze", aut. Wac³aw Syruczek