Recenzja z przedstawienia "Cudzik i S-ka" aut. Wac³aw Syruczek