W artykule uwagi o sztuce "Gra serc" aut. Ignacy Baliński