Recenzja z przedstawienia "Romans florencki", aut. Wac³aw Grubiński