Recenzja z przedstawienia "Chimera", Teatr Mały, Warszawa, 1907,