Recenzja z przedstawienia "Powrót do grzechu", aut. Karol Irzykowski