Recenzja z przedstawienia "Wino, kobieta i dancing", aut. Karol Irzykowski