Recenzja z przedstawienia "Gra serc", aut. Władysław Rabski