Recenzja z przedstawienia "Gra serc" aut. Tadeusz Kończyc