Recenzja z przedstawienia "Powrót do grzechu", aut. Helena Romer-Ochenkowska