Recenzja z przedstawienia "Gra serc" aut. Władysław Rabski