Recenzja z przedstawienia "Gra serc" aut. Wac³aw Grubiński