Recenzja z przedtawienia "Czysty interes" aut. Wac³aw Grubiński