Recenzja z przedstawienia "Romans florencki", cyt. z recenzji Antoniego Słonimskiego