Recenzja z przedstawienia "Nie rzucaj mnie madame", aut. Julian Wołoszynowski