Rozmowa ze Stefanem Kiedrzyńskim na próbie przedstawienia "Cudzik i S-ka" aut. Zdzisław Broncel