Program działań komitetu

Celem naszych działań jest przypomnienie postaci Stefana Kiedrzyńskiego, który przez z górą 30 lat, do wybuchu II wojny (ale i później) współtworzył polską kulturę masową, wzruszał czytelników swoimi powieściami, przyciągał do teatru na swoje komedie setki tysięcy widzów, tworzył scenariusze filmowe, nie stronił też od poważnej publicystyki, a wreszcie w Brwinowie wybudował swój dom.
W roku 2018 przypada 75 rocznica śmierci Stefana Kiedrzyńskiego, miała być także 130 rocznica urodzin (1888), ale okazało się, że został przy jakiejś okazji odmłodzony i metryka jest o dwa lata wcześniejsza, bo z 1886 roku.
Największym wyzwaniem jest zgromadzenie i oczywiście poznanie spuścizny literackiej pisarza, jego twórczości we wszystkich formach oraz tego wszystkiego co napisali o nim jemu współcześni. A do tego zdjęć, afiszy teatralnych i filmowych, wycinków prasowych itp. niezbędnych dla uatrakcyjnienia przekazu. W roku 2018 zamierzamy, przede wszystkim w Brwinowie, przeprowadzić wieczory literackie, inscenizację jednego z utworów Stefana Kiedrzyńskiego, pokazy filmów powstałych na podstawie jego scenariuszy, wystawę poświęconą pisarzowi.
W planie mamy sympozjum poświęcone twórczości, zainicjowanie trwałego upamiętnienia w przestrzeni publicznej brwinowskiej obecności pisarza, ale też zainspirowanie naukowego opracowania jego dorobku.
Rzecz jasna duża część naszych zamierzeń wykracza poza rok 2018 (który stanowi jedynie symboliczny pretekst) i poza wymiar lokalny. Poczynając chociażby od tego, że materiały z planowanej wystawy mogłyby zostać wykorzystane jako stała ekspozycja w dworze w Rzucowie z którym Kiedrzyński był związany rodzinnie i gdzie rozgrywa się akcja jego sztuki "Pensjonat we dworze".
A przede wszystkim zgromadzone materiały i całą uzyskaną wiedzę o Stefanie Kiedrzyńskim udostępniamy sukcesywnie na tej stronie internetowej. Pragniemy w jednym miejscu zgromadzić możliwie jak najpełniejsze kompedium dostępnej, ale rozproszonej w różnych miejscach i źródłach, wiedzy o pisarzu.