Spotkanie założycielskie komitetu 25 marca 2017 w dworku Zagroda w Brwinowie