Dotychczasowe działania

Pierwsze działania rozpoczęliśmy w połowie roku 2016, jeszcze przed zawiązaniem komitetu.
Systematycznie gromadzimy książki z utworami Stefana Kiedrzyńskiego, wycinki prasowe i materiały ikonograficzne (zdjęcia, afisze), a także recenzje jego twórczości. Prowadzimy kwerendy w archiwach i w bibliotekach, a znaczącą część rezultatów naszych poszukiwań publikujemy na niniejszej stronie internetowej.
Natomiast realizacja zamierzonych działań publicznych w założeniu oparta będzie na współpracy ze wspierającymi nas organizacjami społecznymi i instytucjami (lokalnymi i nie tylko).