Wzmianka prasowa w tygodniku Głos Polski, Petersburg, 14.12.1916