Zwycięstwo na scenie - esej Stefana Kiedrzyńskiego
IV część cyklu