Żórawie polscy w Paryżu - esej (ilustrowany) Stefana Kiedrzyńskiego