Przez pryzmat ciszy - nowela Stefana Kiedrzyńskiego